พลาสติกกันกระแทก

  AIR BUBBLE พลาสติกกันกระแทก เป็นแผ่นพลาสติกกันกระแทก มีลักษณะเป็นเม็ดฟองอากาศมีสีขาวใสช่วยให้เห็นสินค้าภายใน (หรืออาจเป็นสีอื่นก็ได้) 

รวมถึงความสามารถในการรับแรงกระแทกและมีความยืดหยุ่นได้ดี พลาสติกกันกระแทกยังสามารถตัดตามรูปลักษณะของสินค้าที่ต้องการจะห่อหุ้ม

เพื่อให้สินค้าดูสวยงาม และป้องกันความเสียหายจากการกระแทกในการขนส่งอีกด้วย

   การใช้งาน : เช่น ห่อหุ้มกรอบรูป เซรามิค หรือเฟอร์นิเจอร์ และมีสีชมพูแอนตี้กันไฟฟ้าสถิตได้ ใช้กับงานอิเลคทรอนิคส์ ห่อหุ้มทีวี เครื่องเล่นVCD ฯลฯ