ฟิล์มยืดพันพาเลท

ฟิล์มยืดพันพาเลท

   ใช้ในการห่อหุ้มสินค้า ช่วยอำนวยควาสะดวกต่อการขนส่ง และเก็บรักษา ป้องกันสิ่งปนเปื้อน ยืดอายุสินค้า ในการวางขายหรือตั้งโชว์ และสะดวกในการขนส่งสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ

 

 คุณสมบัติ มีความเหนียว ใส ยืดหยุ่นสูง และยึดเกาะติดกันเองได้ เมื่อดึงฟิล์มให้ยืดเล็กน้อย ในการรัดห่อสินค้าให้รวมตัวกัน ผลิตจากเม็ดพลาสติก LLDPE 

 

   ประโยชน์ของฟิล์มยืด มีดังนี้                    
- รวมสินค้าหลายๆ หน่วยให้เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อสะดวกต่อการขนส่ง              
- ป้องการสินค้าสัมผัสกับฝุ่นละออง สิ่งสกปรกและไอน้ำ                
- ใช้สำหรับคลุมสินค้ากันการเปรอะเปื้อน ป้องกันฝุ่น เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ คลุมสินค้าที่ต้องการยึดแนบสินค้า และแพ็คสินค้าเพื่อการส่งออก
- บ่มเสาคอนกรีต , พันเสา                    
- ใช้ในงานสปา สำหรับพันเพื่อลดน้ำหนัก อบตัว และกระชับสัดส่วน              
                         
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังไม่รวมค่าขนส่ง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า